Kahjustunud pagas

 

Pagasi kahjustumisest tuleks teatada viivitamatult Lennuettevõtet ja sihtlennujaama vastavaid töötajaid või pagasiteeninduse osakonda (näiteks Lost & Found).

Tingimusel, et pagasile tekitatud kahju avastatakse hiljem, tuleb kirjalik teade pagasi kahjustamisest esitada Lennuettevõttele hiljemalt 7 päeva jooksul arvestatuna sihtlennujaama saabumisest.

Teade tuleb edastada Lennuettevõttele e-posti kaudu info@saartelennuliinid.ee.

Kahjunõue tuleb esitada Lennuettevõttele hiljemalt 21 päeva jooksul arvestatuna sihtlennujaama saabumisest.

Kahjunõue tuleb edastada Kahjunõude esitamise vormil.

Kahjunõudele peavad olema lisatud muuhulgas lennupilet, pagasikviitung ja foto vigastuse kohta.

Lennureisil Lennuettevõtte vastutusalas kahjustunud kohver või reisikott kuulub Lennuettevõte poolt remontimisele või väärtuse hüvitamisele.

Remontimise või väärtuse hüvitamise üle otsustab Lennuettevõte.

Tingimusel, et kohvrit või reisikotti ei ole võimalik või mõistlik remontida, hüvitame kohvri või reisikoti väärtuse summas, mis on vajalik uue samaväärse ostmiseks, arvestades kohvri või reisikoti väärtuse kahanemisega 20% aastas.

Kahjustunud kohver või reisikott tuleb vajadusel toimetada Lennuettevõtte kontorisse aadressil: Lõõtsa 8, VI korrus, tuba 6, 11415, Tallinn.

Toimetamise aeg tuleb eelnevalt Lennuettevõttega kokku leppida.

Kui olete sõlminud pagasikindlustuse lepingu kindlustusettevõttega, siis tuleb kahjunõudega pöörduda kindlustusandja poole.