Üldised tingimused

Lennuettevõtteks käesolevates üldtingimustes ja teistes https://sll.flights avaldatud juhendites ja regulatsioonides on JSC aviation company "Transaviabaltika" (registrikood 159973821, asukoht Oro uosto str.4, Karmelava, Kaunas dist. LT-54460, Lithuania) edaspidi Lennuettevõte.

Lennupiletite ostu-müügi teenust korraldab ja osutab Lennuettevõtte volitatud esindaja ja koostööpartner OÜ Razoone (registrikood 11010237, asukoht Rõika 31a, Tallinn 10617) edaspidi Müüja.

Lennuettevõte Reisikorralduse reegleid kohaldatakse ainult neile lendudele või lennusegmentidele, mille puhul Lennuettevõte tunnuskood on märgitud piletil olevasse vedaja lahtrisse. Lennuettevõte tunnuskood on KTB.

Käesolevad Reisikorralduse reeglid ei ole kohaldatavad juhul, kui need on vastuolus Lennuettevõte tariifide või kohaldatavate õigusnormidega.

Kui käesolevate Reisikorralduse reeglite mõni säte kohaldatava õiguse kohaselt ei kehti, jäävad ülejäänud sätted sellest hoolimata kehtima.

Kui käesolevates Reisikorralduse reeglites pole sätestatud teisiti, on käesolevate Reisikorralduse reeglite ja Lennuettevõtte muude eeskirjade vahelise vastuolu korral ülemuslikud käesolevad Reisikorralduse reeglid.

Lennuettevõte osutab veoteenust ainult reisijale, kelle nimi on märgitud piletile ning Reisijalt võidakse nõuda nõuetekohase isikut tõendava dokumendi esitamist.

Mõned piletid võidakse müüa soodushindadega, mis võivad olla osaliselt või täielikult mittehüvitatavad. Reisija peab valima oma vajadustele kõige paremini vastava piletiklassi. Samuti peab Reisija tagama, et tal on sobiv kindlustus nendeks juhtudeks, kui ta peab pileti tühistama.

Reisija on kohustatud Lennuettevõttele esitama kehtiva e-posti aadressi ja telefoninumbri, et vajaduse korral oleks võimalik reisijaga enne lennureisi algust ühendust võtta. Kui lennuliikluses on ette näha tõrkeid, võetakse reisijaga ühendust telefoni või e-posti teel. Samuti kajastatakse operatiivinformatsioon veebilehel https://sll.flights. Lendude tühistamise või hilinemise korral kehtivad tavapärased protseduurid hoolitsuste ja hüvitiste osas vastavalt regulatsioonile EU261/2004. Lennuplaani muutustest teavitatakse reisijaid e-posti teel.

Lennuettevõte kasutab ainult elektroonilisi pileteid. Lennule registreerimisel peab esitatama passi või ID-kaardi. Dokumendi mitteesitamisel ei saa reisijat lennule registreerida ja pileti maksumust ei hüvitata. Sooduspiletiga reisival reisijal peab olema kaasas sooduspiletiga reisimiseks soodustuse õiguspärase saamise tõendamiseks vastav dokument. Kui Reisija saabub lennujaama peale lennule registreerimise lõppemist, loetakse pilet kasutatuks.

Reisija kohustuseks on saabuda õigeaegselt lennujaama, et end lennule registreerida.