Pagasireeglid ja eripagas

 

 

Pagasireeglid ja eripagas

 

Pagasireeglid

Igal reisijal on õigus tasuta registreerida kuni 15 kg ära antavat pagasit. Mõned esemed ei kuulu tasuta ära antava pagasi alla. Pagasit, mille kaal ületab kehtestatud määra, saab registreerida lisatasu eest juhul, kui lennuki õhku tõusmiseks lubatud kaal seda võimaldab. Lisatasu on 3€/ülekilo eest ühel suunal. Ühe ära antava pagasiühiku kaal ei tohi ületada 23 kg. Lennuki salongi võib kaasa võtta käsipagasit kuni 8 kg, mille mõõtmed ei ületa 45x35x20 cm. Lisaks võib reisijal kaasas olla üks isiklik ese, näiteks käekott, vihmavari, lennujaama kauplustest ostetud esemed. Sülearvutid, fotoaparaadid, videokaamerad ja muud väärtuslikud esemed tuleb lennuki salongi kaasa võtta käsipagasina. Kuni 2-aasta vanuste laste (ilma eraldi istekoha õiguseta) ära antava pagasilimiit on 10 kg. Soovitame eelnevalt pakkida/kiletada laste käru. Pakkimata käru võimalike vigastuste eest Lennuettevõte  ei vastuta.

 

Vastutus pagasi eest

Lennuettevõte  vastutus pagasi rikkumise, hilinemise ja kadumise korral on piiratud. Lennuettevõte eeldab, et pagasi hulgas on riided, hügieenitarbed ja muud reisi jaoks vajaminevad tavapärased esemed. Lennuettevõte reeglina ei korralda eriti väärtusliku pagasi vedu. Eriti väärtusliku pagasi veoks peab reisija vähemalt 72 tundi enne lennu väljumist pöörduma Lennuettevõte poole vastavas kirjalikus vabas vormis taotlusega milles peab olema muuhulgas ära märgitud pagasi sisu loetelu ja väärtus. Lennuettevõttel on õigus võtta eriti väärtusliku pagasi veo eest mõistliku lisatasu. Lisatasu suuruse otsustab Lennuettevõte iga konkreetse juhtumi korral eraldi. Eriti väärtusliku pagasi väärtus peab olema Lennuettevõttele tõestatud.

Lennuettevõte  võtab vastutuse maksimaalselt 15 kg pagasi ulatuses, välja arvatud juhul, kui eelnevalt on kokku lepitud eriti väärtusliku pagasi veoga seonduv. Lennuettevõte  ei võta vastutust pagasis olnud ja kaduma läinud väärisesemete eest.

Lennuettevõte ei vastuta pagasi tootja vigade, vale pakkimise või tavapärase kulumise tõttu tekkinud kahju eest või pagasi mehaanilisel käsitlemisel tekkinud kulumise eest. Lennuettevõte ei hüvita esemeid, mis vastavalt transpordi üldtingimustele ei ole ära antavas pagasis lubatud.

 

Hilinenud pagas

Pagas, mis reisijaga samaaegselt ei saabu, loetakse hilinenuks. Teavitage Lennuettevõtet pagasi hilinemisest kohe pärast lennu saabumist sihtlennujaama. Seejärel pöörduge viivitamata sihtlennujaama töötajate või pagasiteeninduse osakonna (näiteks Lost & Found) poole, et alustataks Teie pagasi otsinguid. Palun säilitage kõik Teie käes olevad juhtumiga seotud dokumendid kuni pagasi kättesaamiseni. Pidage meeles, et pagasi hilinemisest peab teatama reisija, kelle nimele oli pagas registreeritud.

Pagasiteeninduse osakonna telefon on:

Tallinna Lennujaamas (+372) 6058 313, e-post lost.found@tll.aero;

Kärdla Lennujaamas (+372) 4631381, e-post kardla.kassa@tll.aero.

Leitud pagasi toimetame sihtlennujaama järgmise võimaliku lennureisiga. Leitud ja sihtlennujaama toimetatud pagasist teavitame selle omanikku. Leitud pagasi saab kätte sihtlennujaamast.

 

Kaotsiläinud pagas

Pagas loetakse kadunuks, kui seda pole suudetud 21 päeva jooksul üles leida. Kadunud pagasi (koos sisu kirjeldusega) kahjunõue tuleb esitada Lennuettevõttele. Kahjunõue esitatakse vastavalt Kahjunõude esitamise vormile. Kahjunõude suuruse alus peab olema Lennuettevõttele tõestatud. Lennuettevõte aktsepteerib pagasi väärtust tõendavaid originaalkuludokumente, mille alusel kompenseeritakse kahjud ulatuses mida Lennuettevõte peab mõistlikuks. Lennuettevõte peab mõistlikuks, et pagasi sisu väärtus kahaneb aastas 33% arvestatuna soetamise hetkest ja kohvri või reisikoti väärtus kahaneb aastas 20% arvestatuna soetamise hetkest. Üle viie (5) aasta vanust kohvrit või reisikotti Lennuettevõte ei hüvita.

Kui olete sõlminud pagasikindlustuse lepingu kindlustusettevõttega, siis tuleb kahjunõudega pöörduda kindlustusandja poole.

 

 Kahjustunud pagas

Pagasi kahjustumisest tuleb teatada viivitamatult Lennuettevõtet ja sihtlennujaama vastavaid töötajaid või pagasiteeninduse osakonda (näiteks Lost & Found). Tingimusel, et pagasile tekitatud kahju avastatakse hiljem, tuleb kirjalik teade pagasi kahjustamisest esitada Lennuettevõttele hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul arvestatuna sihtlennujaama saabumisest. Teade tuleb edastada Lennuettevõttele e-posti kaudu info@saartelennuliinid.ee. Kahjunõue tuleb esitada Lennuettevõttele hiljemalt 21 päeva jooksul arvestatuna sihtlennujaama saabumisest. Kahjunõue tuleb edastada Kahjunõude esitamise vormil. Kahjunõudele peavad olema lisatud muuhulgas lennupilet, pagasikviitung ja foto vigastuse kohta.

Lennureisil Lennuettevõtte vastutusalas kahjustunud kohver või reisikott kuulub Lennuettevõte poolt parandamisele või väärtuse hüvitamisele. Parandamise või väärtuse hüvitamise üle otsustab Lennuettevõte. Tingimusel, et kohvrit või reisikotti ei ole võimalik või mõistlik parandada, hüvitame kohvri või reisikoti väärtuse summas, mis on vajalik uue samaväärse ostmiseks, arvestades kohvri või reisikoti väärtuse kahanemisega 20% aastas. Kahjustunud kohver või reisikott tuleb vajadusel toimetada Lennuettevõtte kontorisse aadressil: Lõõtsa 8, VI korrus, tuba 6, 11415, Tallinn. Toimetamise aeg tuleb eelnevalt Lennuettevõttega kokku leppida.

Kui olete sõlminud pagasikindlustuse lepingu kindlustusettevõttega, siis tuleb kahjunõudega pöörduda kindlustusandja poole.

 

Eripagas

Golfikotid ja suusad ei kuulu tasuta ära antava pagasi hulka. Need tuleb eraldi pakkida ning neile laieneb vedaja vastutus sarnaselt muu pagasi rikkumisele või kadumisele. Suusad peavad olema pakitud suusakotti. Üks suusakott sisaldab üks (1) paar suuski ja üks paar suusakeppe. Ühele lennule lubatakse lennuki peale võtta kuni kaks (2) suusakotti lennukreisi kohta.

Golfivarustusse kuulub golfikott. Üks (1) golfikott sisaldab kuni neliteist (14) golfikeppi, kuni  kaksteist (12) golfipalli ning üks (1) paar golfikingi. Ühele lennule lubatakse lennuki peale võtta üks (1) golfikott lennukreisi kohta.

Iga konkreetse lennu kohta saab teha erandeid. Kui lennuki lastiruumi mahutavus ja lastikaal seda võimaldab, võib ühele lennule peale võtta ka rohkem suusa- või golfivarustust. Erandi tegemise otsustab lennuki kapten. Olukorras, kus ilmastikuolud ei võimalda lende teostada, tagatakse pagasi toimetamine sihtkohta esimesel võimalusel.

Pagasi lisatasud (ühel suunal):

 • Pagasi lisakilo: 3 €
 • Lemmikloom (koer, kass) salongis: 20 €
 • Suusavarustus: 20 €
 • Golfikott, max 15 kg: 20 €

 

 Registreeritud pagas ei tohi sisaldada raha, juveele, väärismetalle, arvuteid, kaameraid, mobiiltelefone, elektroonikaseadmeid, muusikariistu, prille/päikeseprille, võtmeid, ravimeid, kaubeldavaid dokumente, väärtpabereid või muid väärtasju, aktsiatähti, võlakirju ja muid hinnalisi dokumente, äridokumente, passe ja muid isikut tõendavaid dokumente või näidiseid, samuti muid kergesti purunevaid või kergesti riknevaid aineid või esemeid. Kui keelust hoolimata on reisija pagasis nimetatud esemeid, ei vastuta Lennuettevõte nende kadumise või kahjustamise eest ning reisija nõustub vastutama endale, Lennuettevõttele või kolmandatele isikutele selliste esemete oma pagasisse paigutamisega põhjustatud kahju eest.

 

 Jahirelvade vedu

Lennuettevõte  aktsepteerib reisijate pagasi hulgas piiratud koguses jahirelvi ning nendega kaasnevat laskemoona (maksimaalselt 5kg reisija kohta), mis sõltub konkreetset reisi teostava lennuki konfiguratsioonist. Enne pileti ostmist tuleb saada Lennuettevõttelt kirjalik kinnitus jahirelvade veo lubamise kohta. Jahirelvade veo vabas vormis kirjaliku taotluse palume saata info@saartelennuliinid.eeE-R 9-16. Jahirelv peab olema pakitud laskemoonast eraldi vastavalt ICAO ja IATA reeglitele ning kuulub vedamisele ainult ära antava pagasi hulgas. Reisijal peavad lennule registreerimisel olema kaasas kõik jahirelva transportimiseks vajalikud dokumendid, et need vajaduse korral esitada. Jahirelva käsitletakse eripagasina ja transport toimub lisatasu eest 20€/suund.

Lisainformatsioon telefonil +372 58856336.

 

Keelatud esemed

Reisijatel käsipagasis olevate vedelike kaasavõtmist piiratakse selliselt, et kõik käsipagasis olevad vedelikud peavad mahtuma ühte ühe (1) liitri suurusesse läbipaistvasse suletavasse kilekotti (nn „minigrip“ kotid). Nimetatud kilekotti paigutatavate vedelike pakendite individuaalne maksimumsuurus on 100 ml. Reisijad peavad näitama nimetatud kilekotti julgestusotstarbelise läbivaatuse teostamisel ning kilekott peab olema sel ajal suletud. Vedelikud hõlmavad geele, pastasid, kosmeetilisi vedelikke, vedelaid/kuivi segusid ja survestatud mahutite sisu nt. hambapastat, juuksegeeli, jooke, suppe, siirupeid, parfüüme, habemeajamise vahtu, aerosoole ja muid samalaadse konsistentsiga kaubanimetusi.

Elektroonilised sigaretid (sh e-sigarid, ja teised võimalikud isiklikud aurutid) sisaldavad patareid, tuleb eraldi kaitsta, et vältida juhuslikku aktiveerimist.

Elektroonilised sigaretid, sealhulgas e-sigarid ja muid isiklikke aurutitele sisaldavad patareid, tuleb reisimisel transportida ainult käsipagasis. Varupatareid tuleb eraldi kaitsta, et vältida lühiseid. Iga aku tuleb panna eraldi kilekotti ja vedada ainult käsipagasis. Elektroonilisi sigarette ei ole lubatud lennu ajal kasutada ega laadida.

Liitiumakude transportimisel peab olema täidetud järgmised tingimused:

 1. ühe aku liitium sisu mitte rohkem kui 2 g või
 2. eraldiseisvad liitium-ioon akud, vatti-tundides kuni 100 Wh, kuid mitte rohkem kui 160 Wh seadmetesse sisse ehitatud akudel;
 3. kaasaskantavad meditsiinilised seadmed, mille liitium-ioon/metallaku sisaldab liitiumi rohkem kui 2 g ei tohi see ületada 8 g piiri;
 4. liitiumakusid peetakse ohtlikuks kaubaks ja neid võib salongi kaasa võtta piiratud koguses ja ainult isiklikuks otstarbeks.

 

NB! Kui olete unustanud liitiumi-ioon/metall aku või akupanga ära antavasse pagasisse, siis on õigus turvatöötajal see eemaldada ning hävitada ja see võib põhjustada teie pagasi maha jäämise antud lennult.

Ohtlike kaupade all mõistetakse seadeldisi, tooteid või aineid, mis võivad ohustada lennukit või selle pardal viibivaid reisijaid.

Samuti mõistetakse ohtlike kaupade all keelatud esemeid, ohtlikke materjale, veoseid ning kaupu.

Ohtlikke kaupasid on lubatud transportida eeldusel, et need on nõuetekohaselt pakendatud vastavate kaubakäsitlusega tegelevate ettevõtete poolt või on nõuetekohaselt deklareeritud ja mille suhtes ei ole rakendatud kehtivaid õigusnorme.

Ohutuse tagamise huvides ei ole lubatud lennuki pardale võtta järgmisi allpool loetletud esemeid:

 • Relvad, tulirelvad ja muud lendkehasid tulistavad seadmed (näiteks: igat liiki tulirelvad, mängupüssid ja mulaažid, tulirelvade koostisosad v.a teleskoopsihikud, suruõhu- ja CO2 püssid, õhupüssid, vedrupüssid, raketipüstolid ja stardipüstolid, vibud, ammud ja nende nooled, harpuun ja allveepüssid, kadad ja katapuldid)
 • Uimastusvahendid (näiteks: elektrišokivahendid, näiteks elektripüstolid, elektrišoki noolepüstolid ja elektrinuiad, vahendid loomade uimastamiseks ja tapmiseks, tegutsemisvõimetuks muutvad kemikaalid, gaasid ja pihustusained, näiteks ärritavad gaasid, pipragaasid, pisargaasid, happegaasid ja loomatõrjevahendid)
 • Tööriistad, mis võivad põhjustada tõsiseid kehavigasusi või lennuki turvalisust ohustada (näiteks: raudkangid, puurid, trellid ja nende osad, kaasaskantav elektritrell, tööriistad pikema tera või varrega kui 6 cm, mida saab kasutada relvana, näiteks kruvikeerajad ja peitlid, saed, sealhulgas kaasaskantavad juhtmeta elektrisaed, leeklambid, naela- ja needipüstolid)
 • Tömbi otsaga instrumendid, millega löömise tagajärjeks on tõsised vigastused (näiteks: pesapalli ja pehmepalli kurikad, kurikad ja nuiad, nagu kumminui, võistlusspordivarustus)
 • Terava otsa või servaga esemed või tööriistad, mis võiksid lennukis viibijate heaolu ohtu seada (näiteks: raiumisvahendid, kirved, lihunikunoad, jääkirved, -kirkad ja –noad, žiletiterad, kartonginoad, noad pikema teraga kui 6 cm, käärid pikema teraga kui 6 cm mõõdetuna alates ühenduspunktist, terava otsa või terava servaga võitlusspordivarustus, mõõgad ja saablid)
 • Lõhke- ja süüteained ning lõhke – ja süüteseadeldised mida on või näib olevat võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks (näiteks: laskemoon, sütikud, detonaatorid ja süütenöörid, lõhkeseadeldiste mulaažid või jäljendatud lõhkeseadeldised, miinid, granaadid ja muu sõjaväe laskemoon, ilutulestik ja muu pürotehnika, suitsupadrunid ja suitsupommid, dünamiit, püssirohi ja plastilised lõhkeained, sõidukite kütesüsteemi osad, milles on olnud kütus, tikud, tulemasinad, õliga immutatud paber)
 • Väikesed liitiumakul töötavad sõiduvahendid - ühe ja kaherattalised tasakaaluliikurid (näiteks: ratastega kulgurid, isetasakaalustuvad ühe- või mitmerattalised liikurid, väiksed tasakaaluliikurid, airwheel, solowheel, hoverboard, mini-segway, balance wheel)
 • Ohtlikud kemikaalid, ained ja värvid – (näiteks: tuleohtlikud vedelikud või tahked ained, värvid, lahustid, oksüdandid nagu pleegitus/valgendus pulbrid, orgaanilised peroksiidid (vesinikülihapendid), nakkuslikud ained, viiruslik elusmaterjal, elavhõbedat sisaldavad ained, magneteid sisaldavad ained, mürgised ained, arseen, tsüaniid, umbrohu tõrjevahendid, radioaktiivsed materjalid, happed, söövitavad ained, leelised, söövitav sooda, kreosoot, kustutamata lubi)

 

Pidage meeles, et see nimekiri ei ole täielik ja seda võidakse uuendada. Lõpliku otsuse kas antud eset lubatakse lennukisse teeb julgestuskontroll. Rohkem infot leiate siit.

Keelatud esemed ja ained nii ära antavas kui ka käsi pagasis: Täpsema info leiate siit.

Üldiste transporditingimuste kohaselt on julgestustöötajal õigus turvakaalutlustel teie pagas läbi vaadata. Lennuettevõte ei vastuta julgestustöötaja tegevuse ega nende tegevusest tulenevate tagajärgede eest.

Rahvusvaheliste Õhuvedude Assotsiatsiooni (International Air Transport Association/ IATA) Ohtlike Veoste Regulatsioon kirjeldab üksikasjalikult, milliseid ohtlikke kaupu ja millises koguses võib lennukiga transportida ning millised on pakendamisnõuded ja tingimused. Lisainformtasiooni leiate siit.

Reisija on kohustatud loovutama lennujaama julgestuskontrollile kõik kaasasolevad ohtlikud esemed enne pardale minekut.

Lennujaamad ja lennuettevõtted ei ole kohustatud hoidma ega tagastama konfiskeeritud esemeid. Ära võetud ohtlikud esemed hävitatakse (likvideeritakse).

MÄRKUS: Lennuettevõttel on õigus keelduda registreeritud pagasi vastuvõtmisest, kui see ei ole pakitud ohutut vedu võimaldaval moel, rakendades pagasi käsitsemisel ootuspärast ettevaatust. Transaviabaltika soovitab lisada pagasile üksikasjalikud andme- või aadressisildid. Lennuettevõte ei vastuta pagasis olevate kergesti purunevate või riknevate esemete, sularaha, ehete ega muude väärisesemete, dokumentide, tootenäidiste jne eest. Selliste esemete transport toimub alati reisija enda vastutusel.