Pretensioonid ja pileti tühistamine

 

 

Pretensioonid ja pileti tühistamine

 

Tagastustaotlus

Tingimusel, et lennupilet või lisateenus on tühistatud  Lennuettevõte poolt, saate taotleda piletiraha või lisateenuse eest tasutud raha tagastamist. 

Lennuettevõte tagastab raha juhul, kui lennupilet on ostetud  Lennuettevõte on-line müügisüsteemist või läbi  Lennuettevõte klienditoe.

Muudel juhtudel pöörduge Teile pileti müünud ettevõtte poole.

Kui maksite lennupileti või lisateenuse eest maksekaardiga, tehakse tagastus samale maksekaardile mida kasutasite piletiostu tegemisel.

Pangalink vahendusel teostatud piletiostu korral tagastatakse raha samale pangakontole millelt raha Lennuettevõttele laekus.

Raha tagastatakse neljateist (14) päeva jooksul alates lennupileti või lisateenuse tühistamisotsuse tegemisest.

Ära jäänud reiside tõttu tühistatud piletite eest tasutud raha tagastatakse neljateist (14) päeva jooksul alates lennu tühistamisotsuse tegemisest. 

Lennupileti või lisateenuse eest tasutud raha tagastustaotlus tuleb edastada vabas vormis e-posti teel aadressile info@saartelennuliinid.ee

 

Pretensioonid

Kõik pretensioonid tuleb saata e-posti aadressile  info@saartelennuliinid.ee .

Kõigile kirjadele vastatakse hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul.

 

Vedamisest keeldumine

Lennuettevõte  võib keelduda Teie või teie pagasi vedamisest, kui ilmneb mõni järgmistest asjaoludest või Lennuettevõte  arvab põhjendatult, et mõni selline asjaolu võib ilmneda:

• pileti eest pole tasutud

• reisija pole ilmunud õigeaegselt lennule  registreerimisele või lennu lähteväravasse

• reisijal puuduvad reisimiseks või pagasi veoks vajalikud dokumendid

• reisijal esineb terviseprobleeme või rasedal on lapse oletatava sünnikuupäevani jäänud vähem kui neli (4) nädalat

• reisija vaimne või füüsiline seisund, sealhulgas reisija võimalik alkoholi- või narkojoove kujutab ohtu reisijale endale, kaasreisijatele, meeskonnale või varale

• reisija on mõnel eelmisel lennul sooritanud väärteo ning  Lennuettevõttel on alust arvata, et selline tegu võib korduda

• reisija eirab Lennuettevõte  ohutus- või turvajuhiseid.

Teatud võimalikke tingimusi arvestades võib tekkida olukordi, kus piletit omavaid reisijaid on rohkem kui lennukis kohti (lend on üle broneeritud).

 Kirjeldatud olukordadeks on Lennuettevõttel  kompensatsioonisüsteem juhuks, kui oleme sunnitud kehtiva piletiga reisija lennust maha jätma.

Esmalt püüame alati leida vabatahtlikke, kes oleksid nõus oma lennupileti teisele lennule ümber vormistama või alternatiivset transporti kasutama.

Sellistel juhtudel võidakse maksta reisijale kompensatsiooni ning vajadusel kaetakse pileti ümbervormistamisega ning piletil märgitud sihtkohta jõudmiseks alternatiivse transpordi kasutamisega seotud kulud.