Juht - või abikoer

Juht- või abikoer

 

 

Raske ja sügava puudega isikut saatev juht- või abikoer pääsevad koos raske ja sügava puudega reisijaga lennukisse tasuta, kui puudega isik esitab isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta. Juht- või abikoer ei pea olema lennu ajal puuris aga peab olema varustatud jalutusrihmaga.

Broneeringu vormistamisel palume teavitada juht- või abikoerast meie klienditeenindust e-maili teel aadressil info@saartelennuliinid.ee.