Lennupilet

 

 

Lennupilet

 

Maksud, lõivud, tasud

Kõik riiklikud maksud, lõivud ja tasud sisalduvad lennupileti hinnas. Maksude, lõivude, tasude muutumisel võib muutuda piletihind.

Kuni 2-aastane reisija (esitades lennule registreerimisel isikut tõendava dokumendi milleks võib olla ka sünnitunnistus) ning raske ja sügava puudega isik (esitades lennule registreerimisel isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta. Arvestades asjaolu, et JS31/32 tüüpi lennukites on teatud liikumispuudega inimeste transportimise võimalused piiratud peab raske või sügava liikumispuudega isik kinnitama, et suudab ilma olulise kõrvalise abita iseseisvalt minna lennuki trepist üles/alla ja suunduda lennukiistmele -Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1107/2006 Artikkel 4 p.1b)   lendavad sõidusoodustusega 100% pileti hinnast.

Raske ja sügava puudega isikule väljastatakse lennupilet otse Lennuettevõtte klienditeeninduse poolt. Raske ja sügava puudega isikule lennupileti väljastamise tellimust võetakse vastu mitte varem kui 14 kalendripäeva enne lennu toimumist ja mitte hiljem kui 48 tundi enne lennu toimumist. Vabas vormis koostatud tellimuse avaldus palume saata koos puuet tõendava dokumendi koopiaga ja kinnitusega, et raske või sügava liikumispuudega reisija suudab iseseisvalt ilma olulise kõrvalise abita minna lennukitrepist üles/alla ja suunduda lennukiistmele e-posti aadressile info@saartelennuliinid.ee

 

Sõidusoodustusega 15% Täispilet (FIX) hinnast võivad lennata:

  • 65-aastane ja vanem reisija, esitades lennule registreerimisel isikut tõendava dokumendi;
  • 2- kuni 6-aastane reisija,  esitades lennule registreerimisel isikut tõendava dokumendi;
  • 1. septembrist kuni 30. juunini statsionaarses õppevormis õppiv põhiharidust või keskharidust omandav õpilane ja kuni 24 aastane üliõpilane, esitades lennule registreerimisel vastavalt kas õpilaspileti või üliõpilaspileti;
  • Raske ja sügava puudega isiku saatja, tingimusel, et lennule registreerimisel esitab lennul saadetav puudega isik isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta. Korraga on lubatud üks (1) raske ja sügava puudega isiku saatja.

Sõidusoodustusega pilet tuleb broneerida täispiletist eraldi. Täispiletiga koos tehtud sooduspileti broneeringu korral soodustus ei rakendu! Samuti ei ole võimalik osta erinevat tüüpi soodustustega pileteid ühel broneeringul, vaid tuleb teha erinevad broneeringud, et soodustus rakenduks.

 

Piletiost

Lennupileteid on võimalik osta ööpäeva ringselt internetist aadressil: https://sll.flights. Samuti on võimalik pileteid osta Lennuettevõtte poolt volitatud reisibüroodest ning lennujaama kassadest.

Lennuettevõte piletimüügiga Tallinna lennujaamas tegeleb Estair kassa.

Lisainformatsioon telefonilt +372 58856336 või e-post info@saartelennuliinid.ee.

Piletid soovitame soetada Lennuettevõtte kodulehe kaudu. Tasuda saab on-lines kas pangalinke kasutades või VISA/ MasterCard/ Maestro maksetkaartidega tasudes.

 

Kviitungi andmed

Soovi korral saate https://sll.flights veebilehe online pileti ostul saadavale kviitungile lisada ettevõtte andmed. Selleks täitke ära vastavad väljad piletiostu teostamisel.

Rohkem infot Piletiostu tingimuste alt.

 

 

Grupibroneering

Grupibroneeringu eeskirjad

1. Grupibroneeringuks peetakse ühe ostuga 10-19 reisijakoha müüki valitud suunal.

2. Grupibroneeringu teostamiseks tuleb pöörduda Lennuettevõtte poole e-posti teel aadressil info@saartelennuliinid.ee.

3. Grupibroneeringu tellimisel tuleb teada anda soovitud lennukuupäevad ja -suunad ning reisijate arv.

4. Soovitud kohtade kindlustamiseks tuleb tasuda Lennuettevõttele ettemaks soovitud piletite kogu summas esitatud arve alusel.

5. Grupibroneeringule kehtivad samad hinnatasemed kui üksikpiletite korral.

6. Kui koheselt ei ole võimalik saata Müüjale reisijate nimekirja (reisija ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja mobiiltelefoni number ) siis tuleb see esitada hiljemalt viis (5) päeva enne väljalendu.

7. Kui reisijate nimekirja ei ole esitatud õigeks tähtajaks, siis broneering tühistub.

8. Broneeringu tühistumise korral ettemaksu arve tagasimakse toimub  vastavatele piletiklassidele kehtestatud tingimustele.

 

Teated Müüjale tuleb esitada e-post aadressile  info@saartelennuliinid.ee või telefonil +372 58856336