Lemmikloomad

Lemmikloomad

 

Lennuettevõte lubab lennuki pardale koeri ja kasse, kes on paigutatud puuri ning looma ja puuri kogukaal ei ületa 8 kg.

Puuri mõõtmed ei tohi olla suuremad kui 56x45x25 cm (pikkus x laius x kõrgus).

Teiste loomade vedu ei ole lubatud.

Korraga lubatakse ühele lennule 2 lemmiklooma.

Puur peab olema looma suurust arvestades piisavalt suur, et loom saaks puuris vabalt liikuda ja puur peab olema ventileeritav. Loom peab terve lennu viibima puuris.

Puuril ei või olla rattaid ja see peab olema valmistaud tugevast materjalist, puhas, kindlalt suletav ja puuri põhi peab olema vooderdatud vett imava materjaliga.

Looma transportimiseks lennukiga on vajalik eelregistreerimine e-posti vahendusel vähemalt 48h enne väljalendu, saates vastavasisulise vabas vormis taotluse aadressile info@saartelennuliinid.ee.

Tasu ühe lemmiklooma veo eest ühel suunal on 20€.

Tasu saab maksta enne väljalendu lennujaama kassasse peale check-in töötaja luba lubada loom lennukile. Lemmiklooma lennule lubamise lõpliku otsuse teeb check-in töötaja.

Kui puur ei vasta käesolevates eeskirjades kirjeldatud tingimustele, siis on Lennuettevõttel õigus keelduda lemmiklooma vedamisest.