Uued sõidusoodustused

 02.09.2019

 

Uued sõidusoodustused Tallinn-Kärdla-Tallinn ja Tallinn-Kuressaare-Tallinn lennuliinidel

 

Majandus- ja taristuminister kehtestas alates 01.09.2019 riigi poolt doteeritavatele lennuliinidele Tallinn-Kärdla-Tallinn ja Tallinn-Kuressaare-Tallinn uued sõidusoodustused. Samuti täpsustati sõidusoodustust saavate reisijate grupid ning dokumendid mida sõidusoodustust saavad reisijad peavad lennule registreerimisel esitama.

 

Sõidusoodustused sõitjale:

 

1. Sõidusoodustusega 15% pileti hinnast võib lennata:

 

  • • 65 aastane ja vanem reisija , esitades isikut tõendava dokumendi;

  • 2 kuni 6 aastane reisija , esitades isikut tõendava dokumendi;

  • 01. septembrist kuni 30. juunini statsionaarses õppevormis õppiv põhiharidust või keskharidust omandav õpilane ja kuni 24 aastane üliõpilane , esitades vastavalt kas õpilaspileti või üliõpilaspileti;

  • raske ja sügava puudega isiku saatja, kui puudega isik esitab isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 aluse väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta.

 

2.  Sõidusoodustusega 100% pileti hinnast võib lennata:

 

  • • kuni 2 aastane reisija, esitades isikut tõendava dokumendi milleks võib olla Transaviabaltika lennule registreerimisel ka lapse sünnitunnistus;

  • • raske ja sügava puudega isik, esitades isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta.

 

Täispilet (FIX) ja Täispilet Premium (FLEX) hinnad jäid muutumata ning on vastavalt Tallinn-Kärdla ja Kärdla-Tallinn lennul Täispilet (FIX) 25 eurot ja Täispilet Premium (FLEX) 33 eurot ning Tallinn-Kuressaare ja Kuressaare-Tallinn lennul Täispilet (FIX) 26 eurot ja Täispilet Premium (FLEX) 34 eurot.

 

Täpsema informatsiooni leiate Saartelennuliinid kodulehelt https://sll.flights/ rubriigist Hinnakiri.