Üldised tingimused

Lennuettevõtteks käesolevates üldtingimustes ja teistes https://sll.flghts  avaldatud juhendites ja regulatsioonides on JSC aviation company "Transaviabaltika", 159973821, asukoht Oro uosto str.4, Karmelava,, Kaunas dist. LT-54460, Lithuania, edaspidi Lennuettevõte.

Lennupiletite ostu-müügi teenust korraldab ja osutab Lennuettevõtte volitatud esindaja ja koostööpartner OÜ Razoone (registrikood 11010237, asukoht Rõika 31a, Tallinn 10617) edaspidi Müüja.

Lennuettevõte Reisikorralduse reegleid kohaldatakse ainult neile lendudele või lennusegmentidele, mille puhul Lennuettevõte tunnuskood on märgitud piletil olevasse vedaja lahtrisse. Lennuettevõte tunnuskood on KTB.

Käesolevad Reiskorralduse reeglid ei ole kohaldatavad juhul, kui need on vastuolus Lennuettevõte tariifide või kohaldatavate õigusnormidega.

Kui käesolevate Reiskorralduse reeglite mõni säte kohaldatava õiguse kohaselt ei kehti, jäävad ülejäänud sätted sellest hoolimata kehtima.

Kui käesolevates Reiskorralduse reeglites pole sätestatud teisiti, on käesolevate veotingimuste ja Lennuettevõtte muude eeskirjade vahelise vastuolu korral ülemuslikud käesolevad Reisikorralduse reeglid.

Lennuettevõte osutab veoteenust ainult reisijale, kelle nimi on märgitud piletile ning reisijalt võidakse nõuda nõuetekohase isikut tõendava dokumendi esitamist.

Mõned piletid võidakse müüa soodushindadega, mis võivad olla osaliselt või täielikult mittehüvitatavad. Reisija peab valima oma vajadustele kõige paremini vastava piletiklassi. Samuti peab reisija tagama, et tal on sobiv kindlustus nendeks juhtudeks, kui ta peab pileti tühistama.

Reisija on kohustatud Lennuettevõttele esitama kehtiva e-posti aadressi ja telefoninumbri, et vajaduse korral oleks võimalik reisijaga enne lennureisi algust ühendust võtta. Kui lennuliikluses on ette näha tõrkeid, võetakse reisijaga ühendust telefoni või e-posti teel. Samuti kajastatakse operatiivinformatsioon veebilehel https://sll.flights. Lendude tühistamise või hilinemise korral kehtivad tavapärased protseduurid hoolitsuse osas vastavalt regulatsioonile EU261/2004. Lennuplaani muutustest teavitatakse reisijaid e-posti teel.

Lennuettevõte kasutab ainult elektroonilisi pileteid. Lennule registreerimisel esitatakse pass või ID-kaart. Dokumendi mitteesitamisel ei saa reisijat lennule registreerida ja pileti maksumust ei hüvitata. Sooduspiletiga reisival reisijal peab olema kaasas sooduspiletiga reisimiseks soodustuse õiguspärase saamise tõendamiseks vastav dokument.

Kui reisija saabub lennujaama peale lennule registreerimise lõppemist, loetakse pilet kasutatuks. Reisija kohustuseks on saabuda õigeaegselt lennujaama, et end lennule registreerida.

Sõidusoodustus 100% pileti hinnast

Kuni 2-aastane reisija (esitades lennule registreerimisel isikut tõendava dokumendi milleks võib olla ka sünnitunnistus) ning raske ja sügava puudega isik (esitades lennule registreerimisel isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta) lendavad sõidusoodustusega 100% pileti hinnast.

Raske ja sügava puudega isikule väljastatakse lennupilet otse Lennuettevõtte klienditeeninduse poolt. Selleks tuleb pöörduda vabas vormis avaldusega vähemalt 48h enne lennu väljumist e-posti aadressile info@saartelennuliinid.ee .

 

Sõidusoodustus 15% pileti hinnast

Sõidusoodustusega 15% Täispilet (FIX) hinnast võivad lennata:

  • 65-aastane ja vanem reisija, esitades lennule registreerimisel isikut tõendava dokumendi;
  • 2- kuni 6-aastane reisija, esitades lennule registreerimisel isikut tõendava dokumendi;
  • 1. septembrist kuni 30. juunini statsionaarses õppevormis õppiv põhiharidust või keskharidust omandav õpilane ja kuni 24-aastane üliõpilane, esitades lennule registreerimisel vastavalt kas õpilaspileti või üliõpilaspileti;
  • Raske ja sügava puudega isiku saatja, tingimusel, et lennule registreerimisel esitab lennul saadetav puudega isik isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta.

Sõidusoodustusega pilet tuleb broneerida täispiletist eraldi. Täispiletiga koos tehtud sooduspileti broneeringu korral soodustus ei rakendu! Samuti ei ole võimalik osta erinevat tüüpi soodustustega pileteid ühel broneeringul vaid tuleb teha erinevad broneeringud, et soodustus rakenduks.

 

Tasuta registreeritava pagasi (ära antav pagas) maksimaalseks kaaluks on 15 kg reisija kohta. Registreeritava pagasi (ära antav pagas) maksimaalseks kogukaaluks on 23 kg reisija kohta. Lennuki salongi kaasavõetava pagasi maksimaalseks kaaluks on 8 kg reisija kohta. Lennuettevõte ei vastuta halvasti pakitud või kergesti puruneva pagasi eest. Lennuettevõte ei vastuta pagasi transportimisel tekkivate mõistlike kriimustuste või ilmaoludest tingitud plekkide eest. Ära antav pagas peab olema ilmastikukindel. Lennuettevõte ei vastuta ära antavas pagasis olevate väärtesemete eest (võtmed, arvutid, juveelid, raha jms). Lennuettevõte eeldab, et pagasi hulgas on riided, hügieenitarbed ja muud reisi jaoks vajaminevad tavapärased esemed. Lennuettevõte reeglina ei korralda eriti väärtusliku pagasi transportimist.

Lennuettevõte annab endast parima, et transportida reisijad ja nende pagas piletil näidatud kellaaegade piires sihtkohta. Lennuplaani on võimalik muuta ette teatamata.

Lennuettevõte pakub lennuteenust kahe lennujaama vahel ning meil pole lepingulisi suhteid teiste lennukompaniidega jätkulendude osas. Seetõttu pole võimalik registreerida reisijad ja pagasit jätkulendudele.